KBO (Katholieke Bond voor Ouderen)

De KBO is bedoeld voor alle senioren uit Reutum en Haarle. Er is geen leeftijdsgrens maar inwoners van 60 jaar en ouder of al vroeger gepensioneerd zijn, zijn van harte welkom. Leden nu rond 95 personen en 35 donateurs. De 1e donderdag van de maand is er een ontspanningsmiddag bestaande uit fietsen, wandelen, jeu de boules, biljarten en andere spelletjes, steeds in of vanuit het Kultuurhoes, aanvang 14.30 uur. Op de 3e donderdag in de maand is er een afwisselend programma, zoals bedrijfsbezoeken, dagtocht per touringcar en andere uitjes, gezellige en soms educatieve middagen, eveneens aanvang 14.30 uur (tenzij anders aangegeven in het Parochieblad of Op en Rond de Essen).

Onze KBO heeft een samenwerkingsverband met de landelijke Unie KBO en PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond). Onze KBO is aangesloten bij de KBO Overijssel. Zij behartigen de belangen van de ouderen, gemeentelijk, provinciaal en landelijk.

KBO (Katholieke Bond voor Ouderen)

Hennie Deterink

0655177591 henniedeterink@gmail.com