AED werkgroep

De AED werkgroep valt onder de (financiële) verantwoordelijkheid van de dorpsraad en heeft twee belangrijke taakstellingen, te weten:

  • Het beheren en eventueel aanschaffen van AED apparatuur in Reutum en Haarle. In een aantal gevallen wordt hierbij nauw samengewerkt met plaatselijke ondernemers, die zich garant hebben gesteld voor de aanschaf van een AED.
  • Het organiseren van BLS/AED basis- en herhalingstrainingen met registratie in het oproepsysteem van HartslagNu. De basistraining geldt voor nieuwe vrijwilligers en wordt naar behoefte gegeven. De herhalingstraining is daarentegen voor elke vrijwilliger jaarlijks verplicht. Wordt deze niet gevolgd dan ontvangt de vrijwilliger geen oproep meer vanuit het HartslagNu systeem. De BLS/AED trainingen worden gegeven door een erkend (BHV) bedrijf.

Zie www.hartslagnu.nl voor meer informatie over deze vorm van burgerhulpverlening.

Verder kunt u veel informatie vinden via:

AED werkgroep

Jan Steggink

0654790267 aedreutum@gmail.com