Zorgen over gebrek nieuwbouw

Reutum kampt met een tekort aan betaalbare huizen voor jongeren. Er zijn al (jonge) mensen die min of meer noodgedwongen hun biezen pakken om buiten het dorp onderdak te vinden. Er is nu een plan voor de bouw van acht starterswoningen nabij de rotonde in de Ootmarsumseweg. Dat is alleen bij lange na niet genoeg.

Met enige afgunst kijken woningzoekenden - met name jongeren - uit Reutum naar de bouwactiviteiten in andere kernen in de gemeente Tubbergen. Het lijkt wel alsof Reutum wordt overgeslagen, terwijl elders bouwvakkers af en aan rijden, zo menen zij.

De Dorpsraad Reutum maakt zich daar grote zorgen over. Want met elke verhuizing naar elders, komt de leefbaarheid van de kern verder onder druk te staan. Het verenigingsleven kampt met een groeiend tekort aan vrijwilligers en sportclubs hebben moeite met de invulling van teams.

Maar klopt dat beeld eigenlijk? Klopt het dat in Reutum niks wordt gedaan om te voorzien in de behoefte aan extra huizen? Niet helemaal, al is het lang geleden dat de gemeente het initiatief nam om een woningproject te beginnen. Er is weliswaar enkele jaren geleden een nieuwbouwplan gerealiseerd, maar dat betrof een particulier initiatief, plan Loosan met vrijstaande en halfvrijstaande huizen.

In diezelfde periode kocht Tubbergen voor zes ton het agrarische perceel aan de Ootmarsumseweg 363. Voor die plek aan de rotonde zijn nu acht starterswoningen ingetekend, een rijtje van vijf en een rijtje van drie. Het blok van vijf huizen krijgt het uiterlijk van een schuurwoning en het blok van drie herinnert aan een kapschuur. Dat heeft volgens de gemeente als reden dat het gaat om een voormalig boerenerf.

De bestaande hoofdwoning blijft behouden, evenals een aantal bijzondere bomen op het perceel. Wie er straks een nieuwbouwwoning koopt, moet rekening houden met die bomen. Ze mogen niet worden gekapt. Over het project staat op dinsdagavond 28 mei een inloopbijeenkomst (19.00-20.00 uur) in het Kultuurhoes in Reutum op de agenda.

De Dorpsraad Reutum is blij met de woningen, die - zo is de verwachting - kunnen zorgen voor doorstroming op de lokale woningmarkt. Er is ook waardering voor de inspanningen van de gemeente Tubbergen. Bij de dorpsraad wordt echter ingezet op meer locaties in Reutum waar eventueel kan worden gebouwd.

De raad laat weten regelmatig in overleg te zijn met de gemeente Tubbergen. Daarbij wordt gewezen op locaties waar gebouwd zou kunnen worden. Om welke locaties het gaat, wil de dorpsraad niet prijsgeven voor er daadwerkelijk grondaankopen zijn gedaan. Daarbij is wat de dorpsvertegenwoordiging betreft haast geboden. Grote haast.

Wethouder Ursula Bekhuis geeft woensdagavond 15 mei tekst en uitleg over de nieuwbouwplannen in het dorp. De bijeenkomst in horecabedrijf Bays in Reutum begint om 20.00 uur.

Bron: Tubantia

Dorpsraad Reutum

Renske Nollen

dorpsraad@reutum.nl