Stand van zaken nieuwbouw

Stand van zaken nieuwbouw bij de rotonde

Nadat de gemeente de grond bij de rotonde aangekocht heeft is gestart met het uitvoeren van verschillende onderzoeken, zoals akoestisch onderzoek en natuurwaardenonderzoek. Ook heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de boomopstand (te behouden bomen) ten behoeve van een optimale verkaveling in relatie tot een goede landschappelijke inpassing ter plaatse. Met de Provincie wordt overlegd waar de ontsluiting van de woningbouwlocatie (toegangswegen) kan komen. Zodra er duidelijkheid is over de ontsluiting, kan ook tot situering van de woningen worden gekomen. Momenteel voorziet het plan in twee blokken van in totaal acht rijwoningen en één vrijstaande woning. Het streven is om het bestemmingsplan in het 2e kwartaal van dit jaar in procedure te brengen, zodat het plan mogelijk dit jaar nog bouwrijp kan worden gemaakt. Om woningbouw ter plekke mogelijk te maken zal er overigens ook gesloopt moeten worden. Ook dit vraagt de nodige voorbereidingen. Deze voorbereidingen zijn gestart.

Meer nieuwbouw noodzakelijk

Als dorpsraad zijn we van mening dat voor de toekomst van Reutum meer nieuwbouw noodzakelijk is. We weten ook dat veel inwoners van Reutum zich hier ook zorgen over maken. Als dorpsraad proberen we alles te doen om nieuwbouw snel mogelijk te maken. We hebben nauw contact met onze buurtman (Bert Oelen) en kernwethouder (Ursula Bekhuis) van de gemeente Tubbergen. Zo zitten we onder andere om de 2-3 maand bij elkaar. In deze gesprekken hebben we het onder andere over mogelijke locaties voor nieuwbouw (mogelijkheden die wij als dorpsraad zien) en de voortgang binnen de gemeente. Ook buiten deze gesprekken is er nauw contact. De gemeente deelt onze mening rondom woningbouw in Reutum: binnen de gemeente heeft Reutum hoge prioriteit. Zodra er nieuws is zullen jullie dit via de dorpsraad vernemen.

Digitaal inschrijven bouwgrondzoekenden

Zodra bouwplannen vanuit de gemeente onherroepelijk zijn, wordt er gestart met de uitgifte van kavels. Dit wordt gedaan op basis van de volgorde van de plek op de wachtlijst. Mocht iemand dus graag een kavel willen kopen, dan is het van groot belang om aangemeld te zijn op de wachtlijst! Het inschrijven voor de wachtlijst bouwgrondzoekende kan op onze website www.kavelsintubbergen.nl via de button ‘inschrijven wachtlijst bouwgrond’. De kosten hiervoor bedragen 250 euro. Goed om te weten: het moment van de betaling en de inschrijving bepalen uw plek op de wachtlijst.

Dorpsraad Reutum

Renske Nollen

dorpsraad@reutum.nl