Stand van zaken nieuwbouw naar 15 mei

Beste Reutummers,

De afgelopen maanden is er weer veelvuldig overleg geweest tussen de dorpsraad en de gemeente Tubbergen over het tekort aan woningen in Reutum.

De gemeente is bezig met concrete plannen voor een nieuwbouwlocatie. Vanwege deze ontwikkeling is op verzoek van de gemeente de woonvergadering van 3 april helaas verplaatst. We citeren wethouder Ursula Bekhuis.

“De datum van 3 april is helaas te vroeg. Er staan deze en komende weken namelijk nog gesprekken op de planning, met onder meer de provincie maar ook met grondeigenaren, waarover vanwege de vertrouwelijkheid nog niet gecommuniceerd kan worden. We vragen daarvoor begrip en gaan graag 15 mei met u in gesprek.”

De dorpsraad nodigt iedereen uit op 15 mei om 20:00 uur bij Bays waar wethouder Ursula Bekhuis ons toelichting geeft over de ontwikkelingen.

Dorpsraad Reutum

Renske Nollen

dorpsraad@reutum.nl