Stand van zaken aankoop kerkgebouw

Het is alweer enige tijd geleden dat wij jullie, inwoners van Reutum en Haarle, konden feliciteren met de aankoop van de kerkgebouwen. Er is toen aangegeven dat het Bisdom akkoord is gegaan met de aankoopsom maar nog niet met de aankoopvoorwaarden, welke met name gaan over de gebruiksmogelijkheden voor nu en in de toekomst en wat de consequenties zijn indien de kerkgebouwen, om wat voor reden dan ook, niet meer maatschappelijk maar ten behoeve van commerciële doeleinden zouden worden gebruikt of verkocht. Hierover is de werkgroep nog steeds in gesprek met het Pancratiusbestuur dat uiteindelijk goedkeuring moet hebben van het Bisdom. Wij betreuren het dat deze onderhandelingen zoveel tijd in beslag nemen, maar de werkgroep hoopt uiteindelijk tot overeenstemming te komen, zodat wij verder kunnen met de uitwerking van de reeds gepresenteerde plannen. Het kost tijd, zo blijkt nu, maar zodra er meer duidelijkheid is, worden jullie weer geïnformeerd.

Dorpsraad Reutum

Renske Nollen

dorpsraad@reutum.nl