Slachtvisite

Op donderdag 20 oktober vindt er een slachtvisite plaats in het Kultuurhoes. Vanuit de vereniging Historische Vereniging Oud Noordijk worden wij door een paar dames meegneomen in de tijd dat huisslachting nog mogelijk was. Ze zullen het e.e.a. uitleggen, laten zien en proeven vanaf 14.30 uur in het Kultuurhoes. Voor koffie wordt gezorgd. Als je geen vervoer hebt dan is ophalen en thuisbrengen geen probleem. De eigen bijdrage is € 5,- per persoon. Je kunt je nog tot 14 oktober aanmelden bij Miep Droste (0541 670382 of Gerrie Samsen (06-34345482).

KBO (Katholieke Bond voor Ouderen)

Hennie Deterink

0655177591 henniedeterink@gmail.com