Reutum verdient beter!

De dorpsraad heeft een brief verzonden aan alle fracties naar aanleiding van het agendapunt 'woningbouw Rotonde Reutum' tijdens de vergadering Commissie en Omgeving op 6 december 2023.

Als dorpsraad Reutum maken wij ons ernstige zorgen. Woningbouw moet van de grond komen, omdat stilstand achteruitgang betekent voor de leefbaarheid in Reutum. We hopen dat de fracties onze zorgen begrijpen en verzoeken hen om daadwerkelijk tot acties over te gaan om de leefbaarheid en veiligheid van de inwoners van Reutum te vergroten.

Reutum verdient beter

Dorpsraad Reutum

Renske Nollen

dorpsraad@reutum.nl