Reutum schoon

We hebben een aantal enthousiaste vrijwilligers bereid gevonden om ons hierbij te helpen. Dit betekent dat de groep ongeveer 1 keer per maand met name in het buitengebied van Reutum en Haarle de bermen en sloten gaan opschonen. De gemeente heeft hiervoor het benodigde materiaal beschikbaar gesteld.

Vind u dit ook een goed initiatief en wilt u mee helpen?

Neem dan contact op met: Tekla Groothuis: 06-18363316 Irma Aarnink: 06-12305168

Reutum Schoon

Irma Aarnink

0612305168 irmaaarnink@hotmail.com