Popkoor Viventi zingt in Reutum!

Na een aantal jaren het passieverhaal mét ondersteuning van fantastische muzikale klanken te verkondigen, is het weer zover. Ook dit jaar zal Popkoor Viventi uit Tilligte op diverse locaties het Passieverhaal verkondigen. Dit jaar extra speciaal.

Nadat een aantal koorleden hadden vernomen dat de actie Walk4light (Loop voor licht) in Reutum werd opgestart, waarbij Joep (en vele andere kinderen in Nederland) lijdt aan de ziekte retinitis pigmentosa was er onderling al snel contact. De ziekte retinitis pigmentosa zorgt langzaamaan voor steeds minder zicht. In het geval van Joep uit dit zich in kokerzien en moeite met donkere situaties en kleuren, bij zicht van 40-50%. Het is een progressieve ziekte, wat betekent dat het zicht alleen maar zal verslechteren en er is tot op heden geen behandeling voor deze ziekte. Professor Camiel Boon, oogarts en hoogleraar oogheelkunde, wil met zijn team innovatieve gentherapie en behandelingen ontwikkelen voor alle patiënten om blindheid door deze erfelijke oogziekte te voorkomen. Dit onderzoek is experimenteel, complex en heel kostbaar. Het koor zag direct de link met het Passieverhaal, wat hoop en licht doet geven en veel kinderen dit zo hard nodig hebben om nu of in de toekomst te kunnen blijven zien. Viventi heeft daarom besloten om het thema “Het licht in mij” te hanteren en om de gehele opbrengst van de drie vieringen beschikbaar te stellen aan dit goede doel. Er zal om een vrije gift worden gevraagd bij het einde van de viering(en).

Helpt u mee om de vieringen tot een succes te maken? Dan zien wij u graag op één van de volgende vieringen:

  • Zaterdag 1 april om 19.00 uur in de Simon en Judaskerk in Reutum;
  • Woensdag 5 april om 19.30 uur in de kapel van het Klooster in Noord-Deurningen;
  • Vrijdag 7 april om 19.00 uur in de Simon en Judaskerk in Tilligte.

U geeft toch ook alle kinderen een hoopvolle en zichtbare toekomst toe?