Opbrengst Sam's kledingactie

De onlangs gehouden kledinginzameling heeft 485 kilo kleding opgeleverd. Aan allen die hieraan hebben bijgedragen hartelijk dank!