Opbrengst Goede Doelen week

Zoals eerder al gemeld, is de eerste Goede Doelen Week in Reutum en Haarle zeer succesvol verlopen. De totaalopbrengst (€ 11.058,56) was al bekend, maar de telling wat er voor elk fonds apart is opgehaald was een zeer tijdrovend karwei.

Inmiddels zijn ook deze bedragen bekend en de verdeling is als volgt:

Fonds Bedrag
Alzheimer Nederland €958,01
Brandwondenstichting €820,46
EpilepsieNL €857,96
HandicapNL €802,46
Hartstichting €1.066,96
Hersenstichting €908,96
KWF Kankerbestrijding €1.266,46
Longfonds €882,46
Maag Lever Darm Stichting €909,46
Nierstichting €902,46
Prinses Beatrix Spierfonds €827,96
Reuma Nederland €854,95

We willen alle inwoners van Reutum en Haarle hartelijk danken voor hun bijdrage. Daarnaast willen we alle coördinatoren, collectanten en sponsoren hartelijk danken voor hun inzet.

Om alvast rekening mee te houden: volgend jaar zal de collecte van de Goede Doelen Week gehouden worden in de week van 16 t/m 21 september. In de week daaraan voorafgaand zal op ieder adres weer de envelop bezorgd worden met een brief en donatielijst.

Goede doelen week

Agnes Booijink-Steggink

0541-670264 gdwreutumenhaarle@gmail.com