Nieuws vanuit het dorp

Natuur en Landschapsherstel Reutummerweuste

Deze (na)zomer gaat het Waterschap Vechtstromen samen met Staatsbosbeheer aan de slag in het natuurgebied Reutummerweuste nabij Reutum.

Natuur en Landschapsherstel Reutummerweuste

Deze (na)zomer gaat het Waterschap Vechtstromen samen met Staatsbosbeheer aan de slag in het natuurgebied Reutummerweuste nabij Reutum.

De belangrijkste doelstellingen hierbij zijn:

  • Versterking van het landschap door o.a. aanplant van houtwallen en plaatsing van Twentse landhekken.
  • Verdroging van het gebied tegengaan door o.a. sloten te dempen / verondiepen.
  • Natuurherstel door o.a. afgraven van de bouwvoor in voormalige agrarische percelen.

Nattigheid

Tevens wordt in dit project een slag geslagen m.b.t. de toegankelijkheid van het gebied. Momenteel zijn een aantal delen van het wandelpad slecht beloopbaar door de vele neerslag van afgelopen periode. Tevens zijn er afgelopen periode machines overheen gereden voor het beheer en onderhoud van het gebied. De natte / lage delen van het wandelpad, welke frequent onder water staan worden structureel opgehoogd en daarmee voor de toekomst beter toegankelijk. Dit is dus goed nieuws voor bezoekers van het natuurgebied.

Contactpersoon: Ron Blom r.blom@staatsbosbeheer.nl

Hoe behouden we de kerk voor Reutum?

Beste inwoners van Reutum en Haarle,

Zoals jullie wellicht gehoord hebben gaat binnen nu en 5 jaar de kerk in Reutum dicht. Deze ingrijpende mededeling heeft ervoor gezorgd dat de Dorpsraad, de Commissie van Beheer geloofsgemeenschap, de werkgroep Voorzieningen Mijn Dorp 2030 en een aantal betrokken bewoners, die zich verzameld hebben in de app-groep “Die kerk is van Reutum!”, hun krachten hebben gebundeld. Uit deze grote groep is een, voorlopig kleinere, werkgroep geformeerd.

Deze werkgroep onderzoekt mogelijkheden om de kerk, als gebouw, voor Reutum te behouden. We houden ons ook bezig met de vraag: “als we de kerk kunnen behouden wat doen we er dan mee?”. Begin volgend jaar houden we een enquête onder alle inwoners van Reutum, om het draagvlak te bepalen, maar ook om te kijken wat iedereen vindt. Later in het jaar organiseren we een info avond om jullie mee te nemen in het proces.

Heb jij ideeën of wil je graag meedenken? Neem dan contact op met Sharon Kuipers (06 41779441) of Siny Poppink (06 83520907). Via de facebook pagina van de Dorpsraad, www.reutum.nl en het informatieblad houden we jullie op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep behoud kerk Reutum

Dorpsraad Reutum

Marlies Kleefman

0654632963 dorpsraad@reutum.nl