Nieuwbouwplan Reutum stap dichterbij!

Gemeente eigenaar van Ootmarsumseweg 363

Zoals bekend is de gemeente Tubbergen al een hele tijd bezig om het perceel Ootmarsumseweg 363 (naast de rotonde) in eigendom te krijgen om deze locatie in te zetten als woningbouwlocatie om hiermee te kunnen voorzien in een deel van de woningbehoefte voor Reutum. Na een lang proces is de gemeente inmiddels volledig eigenaar geworden.

Vervolgstappen

Dit betekent dat de gemeente Tubbergen nu stappen gaat zetten in de ontwikkeling van een woningbouwplan. Zij gaan hiervoor de verkavelingsschets verder uitwerken, rekening houdend met de plaatselijke omstandigheden. Ook zal gekeken worden naar de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Zodra er meer bekend is zullen wij dit met jullie delen.

Inschrijven bouwkavels!

De gemeente Tubbergen werkt met een wachtlijst voor bouwgrond. Om in aanmerking te komen voor een kavel is het erg belangrijk om je in te schrijven. Zie: https://www.reutum.nl/nieuws/wachtlijst-bouwgrond-reutum

Dorpsraad Reutum

Renske Nollen

dorpsraad@reutum.nl