Kerstmiddag KBO en Zonnebloem

Op donderdag 21 december om 14:30 uur zal bij Bays de jaarlijkse Kerstmiddag plaatsvinden. Het is een gezamenlijke middags van de KBO en de Zonnebloem. Het wordt weer een sfeervolle Kerstmiddag op een iets andere manier dan we de laatste jaren gewend waren. Natuurlijk worden we weer verwend met hapjes, drankjes en nog meer gezelligheid.

Leden en donateurs van de KBO en gasten van de Zonnebloem kunnen zich tot uiterlijk 10 december nog aanmelden bij Gerrie Samsen (06-34 34 54 82) of Marga Nijhuis 0541-670473 /06-12540863. Jullie zijn van harte welkom!! De eigen bijdrage in de kosten bedraagt voor leden en gasten van de Zonnebloem € 15,- per persoon. Voor donateurs is dit € 20,-. Nieuwe leden zijn na aanmelding natuurlijk ook van harte welkom.

Tijdens de laatste activiteiten kwam het voor dat leden kwamen zonder aanmelding of leden die aangemeld hadden bleven weg zonder dit door te geven. In beide gevallen is het voor het KBO bestuur moeilijk om op het laatste moment nog van alles aan te passen laat staan de extra onnodige kosten wat het soms met zich mee brengt. Daarom willen we jullie vragen, meld je aan. Wanneer je al aangemeld hebt en door omstandigheden toch verhinderd bent verzoeken we dit tijdig aan ons door te geven zodat wij en Bays weten wie er komen.

De Zonnebloem

Dianne Wilmink

0638930640 diannewilmink@gmail.com