Kerk blijft behouden voor het dorp

Onderhandelen over de aankoop van een kerkgebouw is monnikenwerk. De overname van de H.H. Simon en Judas kerk in Reutum heeft dan ook de nodige tijd in beslag genomen. Nu er een overeenkomst ligt, is het werk echter nog niet gedaan: „We zoeken naar subsidies en vragen inwoners om een financiële bijdrage.”

De H.H. Simon en Judaskerk is met afstand het meest prominente gebouw in Reutum. Het pand staat midden in het dorp, alle toegangswegen leiden passanten letterlijk langs de kerk. Het ontwerp van architect Johannes Sluijmer (1894-1979) wordt in 1954 in gebruik genomen door de rooms-katholieke gemeenschap. Een gemeenschap die destijds de kosten voor de bouw zelf heeft gefinancierd.

Aan dat gebruik komt in 2025 een einde. Reutum is één van de zes dorpen in de Pancratius parochie waar de kerk aan de eredienst wordt onttrokken. De reden: te weinig kerkgangers, te duur in het onderhoud.

Kerk voor dorp behouden

„Drie jaar geleden kregen we het nieuws over de toekomst van de kerken te horen”, vertelt Siny Poppink. Zij is lid van de commissie van beheer en lid van de werkgroep die over de aankoop van de kerk heeft onderhandeld. „Voor de commissie is dan snel duidelijk: als we de kerk willen behouden , moeten we het breder oppakken. Vanuit die gedachte is de werkgroep Behoud Kerkgebouw Reutum opgezet, met vertegenwoordigers van de Dorpsraad Reutum, Mijn Dorp 2030, de commissie van beheer en enkele betrokken inwoners.”

Maatschappelijke functie

Eén van de eerste acties van de werkgroep is het uitzetten van een enquête in het dorp. De respons is groot en de uitkomst luidt: tachtig procent vindt dat de kerk een maatschappelijke functie moet krijgen en géén commerciële, zoals in Albergen het geval is. De kerk gaat straks de rol overnemen van het bestaande kulturhoes. Dat gemeenschapsgebouw wordt op termijn verkocht zo is de bedoeling. De kans dat het pand schuin tegenover de kerk nog wordt opgeknapt, lijkt minimaal.

Bisdom

De gesprekken over de overname, de taxaties en telefoontjes nemen veel tijd en energie in beslag, zo ervaart Poppink: „Je zit namelijk nooit met mensen van het bisdom Utrecht om tafel. Je praat met het bestuur van de Pancratius parochie en die hebben vervolgens contact met het bisdom. Dat is niet altijd makkelijk. Uiteindelijk heeft het bestuur wel het laatste zetje gegeven, zodat er een overeenkomst uit is gekomen.”

Geen tuin

De stichting Gemeenschapsruimte Reutum neemt het kerkgebouw over, inclusief het parochiecentrum, de aula, het tuinhuis, het deel met de kapperszaak, een parkeerstrook langs de Haarlefertsweg en het kerkplein. De tuin en de pastorie blijven vooralsnog eigendom van het bisdom. Heel erg jammer dat het niet is gelukt om tuin en pastorie te kopen, vindt Poppink: „Maar de vraagprijs is voor ons op dit moment te hoog.”

Kapperszaak Lo-elle haarmode hoeft daardoor niet te verkassen, tot blijdschap van eigenaresse Ellen Egberink: „We hebben de zaak een jaar geleden nog volledig verbouwd. Dat zou anders erg jammer zijn van de investering.” Ook voor de stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD) verandert er niets.

Bewoners gaven in enquête aan mee te willen betalen aan behoud van de kerk

Korting

Poppink wil niets loslaten over de prijs die wordt betaald voor de kerk, wel dat er een korting is bedongen zoals ook is gebeurd bij de verkoop van de kerk in Fleringen. Die korting moet overigens wordt terugbetaald, mocht Reutum het pand alsnog doorverkopen aan een commerciële partij.

Het geld voor de aankoop moet komen uit verschillende bronnen, onder wie de inwoners en de ondernemers van Reutum. „We hebben in die enquête destijds ook gevraagd of mensen bereid zijn een financiële bijdrage te leveren. En dat zou het geval zijn. Verder proberen we diverse subsidies binnen te halen. De aanvragen daarvoor zijn in voorbereiding. Ons plan om van de kerk een soort huiskamer van Reutum te maken, is eerder al gehonoreerd met een bedrag van 25.000 euro van de provincie Overijssel.”

Nieuwe hoofdingang

Het nieuws dat de kerk behouden blijft voor Reutum, kan rekenen op enthousiaste reacties. En ondanks dat de kerk na 2025 een andere rol gaat spelen, wordt het gebouw niet volledig op de kop gezet. Zo blijft de Mariakapel bestaan, evenals de entreeportaal. Wel krijgt de kerk na een verbouwing een nieuwe hoofdingang. Poppink gebruikt daarbij woorden zoals ‘licht’, ‘ruim’ en ‘sfeervol’. „Via de provincie zijn we in contact gekomen met architectenbureau STIEL uit Elburg. Ze hebben al schetsontwerpen voor de inrichting binnen aangeleverd. Dat ziet er geweldig uit.”

De bewoners van Reutum krijgen binnenkort een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst over de toekomst van de H.H. Simon en Judas kerk.

Bron: https://www.tubantia.nl/tubbergen/kerk-in-reutum-blijft-behouden-voor-het-dorp-maar-wie-betaalt-rekening~a9c6b446d/

Dorpsraad Reutum

Renske Nollen

dorpsraad@reutum.nl