KBO activiteit Veilig Verkeer

Op donderdag 21 maart zal de heer Sagel van Veilig Verkeer Nederland komen om een presentatie te houden over allerlei vernieuwingen in het verkeer. Het is voor ons allen al weer heel lang geleden dat we rijlessen hebben gehad. Er zijn in de loop van de jaren veel nieuwe regels en verkeersborden bijgekomen in het steeds drukker geworden verkeer. Vanuit VVN worden we bijgepraat en daarom verwachten we ook dat het een leerzame en informatieve middag wordt waarvoor we jullie van harte uitnodigen. De middag begint om 14.30 uur in het Kultuurhoes. Wij vragen jullie om je aan te melden bij Gerrie Samsen, tel. 0634345482 of Marga Nijhuis, tel. 0612540863 zodat we weten hoeveel leden we die middag kunnen verwachten. Bedankt voor jullie medewerking.

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst is er een enquête gehouden en de uitslag daarvan is in het kort dat de ruime meerderheid tevreden is over o.a. de invullingen en kosten van de KBO-middagen. Voor het bestuur voelt dit als een prettige bevestiging. Jullie worden hierover nog verder bijgepraat op een van de volgende bijeenkomsten. Naar aanleiding van de uitslag is besloten dat de contributie van € 35,-- per lid dit jaar nog hetzelfde blijft net als de donateursbijdrage van € 15,--. We verzoeken jullie (voor degenen die dit nog niet hebben gedaan) de contributie over te maken naar de Regiobank NL62 RBRB 0955 1120 36 t.n.v. Kath. Bond Ouderen. Alvast hartelijk dank.

KBO (Katholieke Bond voor Ouderen)

Hennie Deterink

0655177591 henniedeterink@gmail.com