Inloopbijeenkomst Weuste

Inloopbijeenkomst herinrichting gebied Reutumer Weuste

Donderdag 21 april van 16.00 – 19.00 uur

Op donderdag 21 april as. organiseert waterschap Vechtstromen een inloopbijeenkomst over de inrichting van het gebied rondom de Reutmumer Weuste in het project Water Collectief Twente.

Waterschap Vechtstromen heeft samen met Staatsbosbeheer een plan gemaakt voor de inrichting van het gebied rondom de Reutummer Weuste. Het gebied bestaat uit natte elzenbroekbossen, niet bemeste natte graslanden en vochtige schraalgraslanden. Door de aanpassing van ont- en afwatering in de jaren ‘50 en ‘60 wordt het grondwater minder snel aangevuld. Daardoor wordt de grond te droog. Door de herinrichting van een deel van de Polbeek en van de watergang door de Voorste en Achterse Maten wordt dit hersteld. Daarnaast wordt het karakteristieke maten – en flierenlandschap versterkt door de aanplant van nieuwe houtwallen en bos. De toegang tot percelen wordt aangekleed met Twentse landhekken en het bestaande wandelpad ten noorden van de Weustendijk wordt opgehoogd.

Inloopbijeenkomst

De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 21 april van 16.00 tot 19.00 uur op Erve Deperman aan de Zoekeweg 18 in Reutum. Tijdens de bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op de plannen en is het mogelijk om vragen te stellen. Bij het opstellen van de plannen is zoveel mogelijk rekening gehouden met de verschillende belangen die leven in dit gebied. Medewerkers van waterschap Vechtstromen en Staatsbosbeheer zijn aanwezig om een toelichting te geven op de plannen.

Watercollectief Twente

De herinrichting van het gebied Reutummer Weuste is een deeltraject binnen het samenwerkingsproject Watercollectief Twente. In dit project nemen initiatiefnemers, voornamelijk particulieren, watermaatregelen op hun eigen gronden. Bijvoorbeeld het herstel van beken, maar ook maatregelen om zowel te droge als te natte situaties voor natuur en landbouw te voorkomen. Daarnaast wordt er gestreefd om het water meer zichtbaar en beleefbaar te maken. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Overijssel.

Dorpsraad Reutum

Renske Nollen

dorpsraad@reutum.nl