Hoe voelen de Tubbergse dorpsraden zich?

Boze Dorpsraad Albergen gooide het bijltje er bij neer, maar hoe voelen de andere Tubbergse dorpen zich?

Doen Dorpsraden in de gemeente Tubbergen louter voor spek en bonen mee? Neemt de gemeente hen wel serieus? In Albergen zijn ze er inmiddels klaar mee: het voltallige bestuur stapte in juni op. Hoe zit dat met de andere dorpsraden? Zijn zij Tubbergen ook zo zat?

Wie weet het nog? Na de verkiezingen in 2018 beloofde de gemeente plechtig aan de inwoners: ‘we gaan het allemaal anders doen, we gaan jullie nadrukkelijk betrekken bij het beleid’. Het begin was voortvarend. Ze bezochten de dorpen. Staken er veel tijd en energie in. Er kwam zelfs een Maatschappelijk Akkoord, een pakket vol ideeën en wensen voor de Tubbergse dorpen. De verwachtingen waren hooggespannen.

Dat akkoord, een vat vol voornemens, heeft anno 2023 nog amper enige status. De nieuwe leiders in Tubbergen volgen een eigen agenda. Het eerste slachtoffer is inmiddels gevallen. Albergen doet niet meer mee.

Tubbergen praat namelijk niet structureel met de dorpsraden. „Het komt niet uit de verf”, zegt Anke Haarhuis uit Geesteren. Ook Theo Lansink uit Vasse en Guido Vrooijink uit Reutum - allemaal actief in de lokale dorpsraad - zijn kritisch. Vooral over de communicatie vanuit het gemeentehuis. „We voelen ons soms op afstand gezet”, aldus Lansink. „We horen bijvoorbeeld niks meer over het Maatschappelijk Akkoord. Over wat de dorpen willen. Je zou toch een evaluatie verwachten.”

Vasse

Louter negatief zijn de dorpsraden absoluut niet, dat moet wel worden gezegd. De contacten met de zogeheten Buurtmannen en -vrouwen - in dienst van de gemeente - zijn prima. Het levert alleen niet altijd het gewenste resultaat op.

„Het beeld dat als een dorpsraad iets wil, het dan ook gelijk gebeurt, klopt niet”, zegt Lansink, voorzitter van de Dorpsraad Vasse. „Maar we herkennen ons niet in de kritiek vanuit Albergen, dat we niet serieus worden genomen. We ervaren ons contact met de Buurtman - de verbinder tussen dorp en gemeente - bijvoorbeeld als waardevol. Dat is voor ons een goede ingang bij de gemeente.”

Lansink geeft voorbeelden hoe de samenwerking met de gemeente goed uitpakt: „We willen als dorpsraad de verenigingen uit Vasse meer laten samenwerken, om daar voordeel uit te halen. Daarbij krijgen we ondersteuning vanuit de gemeente, over hoe je gezamenlijk subsidies aanvraagt of vrijwilligers aan je kunt binden.”

Reutum

Zijn collega Vrooijink van de Dorpsraad Reutum omschrijft de contacten met zowel kernwethouder Ursula Bekhuis als de Buurtman als ‘plezierig’. Toch proef je een ‘maar’ in zijn reactie; de contacten moeten wat de dorpsraad betreft, op korte termijn tot resultaten leiden. Het dorp Reutum smacht bijvoorbeeld naar ruimte voor woningbouw: „De mogelijkheid om jongeren een toekomst te bieden in het dorp, is cruciaal voor de leefbaarheid. En daar horen huizen bij. De urgentie is echt hoog in Reutum.”

download Reutum zit te springen om ruimte voor woningbouw, aldus de Dorpsraad Reutum.

Manderveen

De relatie tussen gemeente en Dorpsraad Manderveen is alvast top, nu de laatste jaren flink in het dorp wordt geïnvesteerd: denk aan het vrijliggende fietspad tussen Manderveen en Tubbergen, het kulturhus dat wordt gerenoveerd en de woningbouwprojecten.

Klopt, aldus Edo Wortelboer. „Daar schort het niet aan. We bevinden ons toch in een penibele situatie, omdat de Dorpsraad nog uit slechts twee personen bestaat, Ruud Horst en ik. Vier leden stopten, vanwege privéomstandigheden. We trekken de stekker er niet uit, we overwegen een andere invulling.”

Wortelboer heeft twintig jaar geleden ook al eens in de dorpsraad gezeten. Hij ziet grote verschillen met de manier waarop de gemeente tegenwoordig met de dorpsraad omgaat: „Ik had het gevoel, dat de gemeente zich afvroeg of zo’n raad wel nodig was. Dat gevoel heb ik nu niet meer. En dat komt ook door de contacten met de Dorpsvrouw die had echt hart voor onze zaak. Jammergenoeg moest zij ook stoppen…”

Langeveen

De Dorpsraad Langeveen-Bruinehaar telt nog slechts drie personen, onder wie interim-voorzitter Dirk Roskam. Verhalen over een moeizame relatie met de gemeente die de laatste tijd de kop opsteken, doet hij af als onzin: „Die relatie is altijd goed geweest. En is nog goed. De samenwerking is prima, zoals recent nog bij de uitgifte van bouwkavels.”

Daarbij komt dat de Dorpsraad Langeveen op dit moment vooral druk is om het bestuur weer op volle sterkte te krijgen. Na de zomervakantie hoopt Roskam dat op dat gebied succes kan worden behaald.

Fleringen

Waar de Dorpsraad Albergen zich niet serieus genomen voelt in de contacten met de gemeente Tubbergen, daar is de stemming enkele kilometers verder in Fleringen totaal anders. De Dorpsraad Fleringen en de gemeente kunnen prima door een deur. „Onze relatie is goed, er wordt constructief overleg gevoerd”, vertelt voorzitter Tonny Busscher. Hij noemt als voorbeeld de wens om in Fleringen meer woningen te bouwen, met name om jongeren de kans te geven in hun geboortedorp te blijven wonen.

„Om een goed beeld te krijgen over de woningbehoefte, hebben we op verzoek van de gemeente een enquête gehouden”, aldus Busscher. „De uitkomst was dat vooral jongeren zochten naar een betaalbare woning in Fleringen. Die wetenschap leidde vervolgens tot bouwplannen. Het sloot aan bij ons principe: we doen het samen.”

Geesteren

Anke Haarhuis, voorzitter van de stichting Dorpsbelang Geesteren, vertelt over incidentele contacten met de gemeente. Zo zijn er gesprekken geweest over het windbeleid - over de komst van windmolens - en wordt de lokale organisatie bij het opstellen van een woonzorgvisie betrokken.

Tevreden is Haarhuis over het contact met de Buurtvrouw. Toch herkent ze de kritiek vanuit Albergen op de gemeente. Want voor Dorpsbelang Geesteren is het nog altijd niet helder, wat nu precies de rol en positie is van de dorpsvertegenwoordiging.

„Met name waar het gaat om beleidsmatige zaken, daar worden we niet tijdig bij betrokken”, vindt ze. „Dat mis ik. Terwijl wij over zaken die gaan over de ontwikkeling en toekomst van het dorp willen meedenken. Dat is ook de opzet geweest van het Maatschappelijk Akkoord: wij zouden als volwaardige sparringpartner van de gemeente fungeren, maar daar merken we weinig meer van. Het verplicht de gemeente om actief stappen naar ons te zetten. Daarom willen we net als Fleringen ook graag een dorpsondersteuner.”

Harbrinkhoek-Mariaparochie

De Dorpsraad Harbrinkhoek-Mariaparochie reageerde kort via een mailtje: de contacten zijn prima.

Bron: Tubantia

Dorpsraad Reutum

Renske Nollen

dorpsraad@reutum.nl