Gouden jubileum KBO Reutum & Haarle

Op donderdag 20 april was het 50 jaar geleden dat de bejaardensoos werd opgericht. Dit gedenkwaardig moment wilde het bestuur niet ongemerkt voorbij laten gaan. Na maanden voorbereiding van het bestuur en helpsters werd er een mooie, gezellige middag georganiseerd bij zalencentrum Bays. De 105 leden en oud leden die elders zijn opgenomen in een instelling waren voor de hele middag uitgenodigd. Bijna iedereen heeft hieraan gehoor gegeven. Waarnemend burgermeester Jon Hermans, afgevaardigden van de KBO Overijssel en de KBO buurtvereningingen alsook verenigingen uit Reutum en maatschappelijke organisaties zoals SWTD, Zorgaccent, het parochiebestuur waren allemaal uitgenodigd voor een ouderwetse receptie en ook met velen aanwezig.

De middag begon met een welkomstwoord van de voorzitter Hennie Deterink waarna de H. Eucharistieviering, begon die het thema “Dankbaarheid” droeg. Voorganger was pastoor Hermens. Hij werd hierbij geassisteerd door de lectrices Lisette Dijkers en Christien Deterink. Deze dames hadden de viering en het boekje ook in elkaar gezet. Het dames en herenkoor verzorgde de gezangen. De middag werd voorgezet met koffie en natuurlijk gebak met het KBO logo. De voorzitter opende de receptie en had de aftrap met een toespraak. Hij memoreerde het ontstaan van de bejaardensoos in 1973, in een tijd dat men méér oog kreeg voor het welzijn van de ouderen, die na hun pensionering soms behoefte hadden, om samen te komen met leeftijdgenoten, iets te ondernemen en het nieuws te delen. Er werd gestart met 36 leden en de naam werd al vrij vlot veranderd in ouderensoos dat iets vriendelijker klonk.

Bij het eerste zilveren jubileum in april 1998 schreef An Brunninkhuis-Poppink (Reunk An), toen al op hoge leeftijd en voorzitster van 1985 tot 1989, een brief aan het bestuur, waarin zij onder andere het belang van de KBO onder de aandacht bracht. Zij schreef: Wij als ouderen hebben meegewerkt aan de vooruitgang en welvaart van ons Nederland, maar willen wij gehoord worden bij de hoge heren in den Haag, dan dienen wij massaal onze zorgen en wensen duidelijk te maken door aangesloten te zijn bij de KBO provinciaal en landelijk.

Hennie vertelde verder dat de KBO Overijssel zich onlangs heeft afgescheiden van de landelijke Unie KBO en aangesloten bij de KBO afdelingen in de provincies Brabant, Limburg, Noord Holland en Gelderland. Het nieuwe maandblad, ONS genaamd, biedt veel informatie aan onze leeftijdsgroep en is als zodanig een belangrijk medium. De toekomst moet leren of onze belangen, zowel gemeentelijk, provinciaal als landelijk, goed worden behartigd door deze nieuwe combinatie. Wij hebben er alle vertrouwen in.

Waarnemend burgermeester Jon Hermans sprak daarna de aanwezigen hartelijke woorden toe en feliciteerde de KBO met dit prachtige jubileum. Waar buurtverenigingen omvallen is de KBO Reutum en Haarle een bloeiende vereniging. Inhakend op het veelzijdige programma van de KBO zei ze dat er van uit de gemeente in samenwerking met de politie voorlichtings sessies worden aangeboden speciaal voor ouderen over het gebruik, maar zeker ook de gevaren en misbruik van social media. Ze heeft toegezgd dat we dit ook konden aanvragen als KBO.

De voorzitter van de KBO Overijssel dhr. Pieper nam hierna het woord. Hij roemde het bestuur dat naar zijn zeggen zeer actief is met het aanbieden van diverse activiteiten. Hij kwam niet veel KBO afdelingen tegen die met activiteiten een opkomst hadden van gemiddeld 60% van de leden, iets waar het bestuur trots op mag zijn.

Gert Warring had ter gelegeheid van het jubileum een KBO clublied gemaakt en dit werd deze middag op een gezellige wijze gepresenteerd. Na een borrel en lekkernijen tussendoor was er een ludiek optreden van Leo Deterink en Gerard Vrerink. Ze namen met sketches de KBO leden op de korrel en dat werkte bij de aanwezigen op de lachspieren. Nadat de harmonie st.Josef een serenade had gebracht werd de receptie afgesloten en de genodigden ontvingen een pen met inscriptie als dank voor hun komst.

De middag werd met de leden nog even gezellig voortgezet met een heerlijk mooi aangekleed broodje rollade. Door het bestuur werd bij vertrek aan alle leden een attentie aangeboden in de vorm van een set gegraveerde onderzetters en een “gouden” pen met daarop het KBO logo. Een mooie herinnering aan deze gedenkwaardige, bijzondere dag.

KBO (Katholieke Bond voor Ouderen)

Hennie Deterink

0655177591 henniedeterink@gmail.com