Eerste activiteit KBO op 11 januari

De eerste activiteit van 2024 is op donderdagmiddag 11 januari om 14.30 uur in het Kultuurhoes. Dan starten we met de jaarvergadering. Natuurlijk proosten we samen met een nieuwjaarsborrel op een mooi nieuw KBO-jaar. We houden een enquête waarin we jullie mening graag willen weten over verschillende onderwerpen.

Na de pauze komt Jan Lammerink vertellen over zijn oom Harrie en tante, zuster Charitas Lammerink, van Rötger, die op jonge leeftijd in Indië en Indonesië hebben gediend en gewerkt. Hij heeft uniek oud beeld- en geluidsmateriaal uit die tijd. Het zou voor de organisatie prettig zijn te weten hoeveel mensen er komen op deze middag. Op de kerstmiddag hebben zich al veel leden aangemeld. De leden die dit nog niet hebben gedaan, kunnen zich nog steeds opgeven bij Gerrie Samsen, tel. 06-34345482 of Marga Nijhuis, tel. 0541-670473 / 06-12540863.

Jullie zijn van harte welkom!

KBO (Katholieke Bond voor Ouderen)

Hennie Deterink

0655177591 henniedeterink@gmail.com