Een nieuwe start met het kerkgebouw

Hoe vaak horen wij niet “wij maken een nieuwe start”? Vaak gedwongen door persoonlijke omstandigheden maar ook doordat de wereld rondom ons verandert, dat waar we mee bezig zijn niet meer aansluit bij het hedendaagse. Zo kunnen we ook de kerksluitingen die op ons afkomen bezien. Zeker, Corona heeft het proces versneld maar de belangstelling voor kerkbezoek was al jaren tanende. En dan is het september 2020 wanneer de mededeling komt dat ook de kerk van Reutum aan de eredienst wordt onttrokken zoals dat zo mooi heet.

In Reutum en Haarle leefde meteen de gedachte dat de kerkgebouwen voor de gemeenschap behouden moesten blijven. Die gedachte wordt breed gedragen. Inmiddels zijn we twee jaar verder en zijn vier werkgroepen met de nodige specialisten druk bezig de plannen op papier uit te werken en te toetsen aan wat haalbaar is.

Wel zijn we er in de loop van de tijd achter gekomen dat de weg naar ons doel over een moeilijk begaanbaar pad gaat. Stroperige procedures ontnemen je soms bijna de moed door te gaan. Maar steeds zien we weer mogelijkheden om ons doel, een multifunctioneel gebouw voor de plaatselijke gemeenschap gestalte te geven. We zijn in goed overleg met het Pancratiusbestuur maar ook met vertegenwoordigers van gemeentelijke en zelfs provinciale overheid. De laatste heeft onze plannen in vroeg stadium al beloond met een bedrag van 25000 euro.

Echter, er komt meer bij kijken dan het willen realiseren van onze plannen, het moet ook kunnen. Sinds de oorlog in Oekraïne zijn de prijzen van bouwmaterialen en energie door het dak geschoten en niemand weet waar dit eindigt. Toch gaan we niet bij de pakken neerzitten. Momenteel zijn we bezig de mogelijkheden voor subsidies in kaart te brengen. Misschien moeten we zo hier en daar onze wensen wat bijstellen maar we rekenen erop dat we met de diverse partijen tot overeenstemming komen. De kans om de beeldbepalende gebouwen in onze kern te verwerven komt maar een keer voorbij en we zullen er alles aan doen om een verantwoorde “nieuwe start” te maken.

Werkgroep Behoud Kerkgebouw Reutum

Dorpsraad Reutum

Renske Nollen

dorpsraad@reutum.nl