Deelkast voor Reutummers van Reutummers

Al geruime tijd staat er achter in de kerk een boodschappenkrat waar mensen die het financieel wat ruimer hebben levensmiddelen in kunnen achterlaten voor mensen die wat minder bedeeld zijn. Hier wordt veel gebruik van gemaakt. Reutummers zijn ruimhartige gevers. Aan de inzameling veranderd niets. Levensmiddelen zijn en blijven hoog nodig. Echter willen we naast de inzameling nu ook de mogelijkheid bieden voor anonieme uitgifte.

Daartoe is er achter in de kerk aan de zijde van de Kerkstraat een kast geplaatst waar u eerste levensbehoeften kunt achterlaten. Diegene die het echt nodig hebben-en dat zijn er in de dure tijden meer dan wij misschien voor ogen hebben-kunnen daar geheel gratis en anoniem producten uit meenemen. Een soort van door Reutummers voor Reutummers.

Wij hopen van harte dat velen zich geroepen voelen aan het welslagen van de actie bij te dragen. Mocht er meer binnenkomen dan er opgehaald wordt, dan zorgen wij ervoor dat het bij de PCI terecht komt voor de welbekende Paas- en Kerstpakketten. Niets gaat er verloren. We willen er echter wel op wijzen dat levensmiddelen die tegen of over de houdbaarheidsdatum aan zijn voor dit doel helaas ook geen waarde meer hebben.

Hopelijk is het plaatsen van deze deelkast een aanzet voor het welslagen van een mooi laagdrempelig initiatief!

Heilige Pancratius Parochie Geloofsgemeenschap Reutum en Haarle

Marian Groothuis

0541670358 secretaris.reutum@hpancratius.nl Ga naar vereniging