De kerk is in handen van Reutum

Nadat Reutum bijna 3 jaar geleden te horen kreeg dat de kerk in hun dorp zou sluiten in 2025, is het nu eindelijk zo ver, de kerk komt in handen van Reutum. Na vele overleggen, telefoontjes en taxaties is er maandag 21 augustus een principeovereenkomst bereikt met het bisdom. De details worden nu uitgewerkt.

De overeenkomst bestaat uit de aankoop van de kerk, inclusief het parochiecentrum, de aula, het tuinhuis, het deel met de kapperszaak, een parkeerstrook langs de Haarlefertsweg en het kerkplein. De pastorie en de tuin blijven – gezien de hoge vraagprijs - vooralsnog in handen van het Bisdom.

Nu de overeenkomst bereikt is wordt het steeds belangrijker om de plannen voor de herbestemming van het kerkgebouw concreet uit te werken. In bijeenkomsten met (toekomstige) gebruikers en verenigingen heeft de werkgroep eisen en wensen in beeld gebracht. Architectenbureau STIEL heeft met deze input de eerste schetsontwerpen voor de inrichting opgesteld, deze worden nu besproken. Het doel is om tegen aanvaardbare kosten een sfeervol, multifunctioneel gebouw voor Reutum te ontwikkelen.

We hopen in het najaar het dorp bij te kunnen praten.

Dorpsraad Reutum

Renske Nollen

dorpsraad@reutum.nl