Carnaval bij de KBO op 17 februari

Carnaval 2023 is in het weekend van 17, 18 en 19 februari. Net als bij het Carnaval in 2020 wordt er ook in 2023 weer een gezellige middag voor de KBO Reutum & Haarle georganiseerd bij Bays op vrijdag 17 februari 2023. De entreeprijs en verdere invulling van deze carnavalsmiddag wordt bekend gemaakt in het parochieblad en weekblad Op en Rond de Essen.

KBO (Katholieke Bond voor Ouderen)

Hennie Deterink

0655177591 henniedeterink@gmail.com