KBO: Bijpraten over hartzaken op 16 mei

Op donderdag 16 mei zullen cardioloog mevr. Olimulder en Erik Hulskotte, beide werkzaam in het ziekenhuis te Hardenberg, van alles komen vertellen over hun werkzaamheden op de afdeling cardiologie.

Misschien hebben ze adviezen en tips voor ons waardoor we samen vitaler en met een gezonder hart ouder kunnen worden. We verwachten ook dat het vooral voor ons als senioren een hele informatieve middag wordt waarvoor we jullie van harte uitnodigen. De middag begint om 14:30 uur in het kultuurhoes.

Wij vragen jullie om je aan te melden voor 14 mei bij Gerrie Samsen: 0634345482 of Marga Nijhuis: 0612540863 zodat we weten hoeveel leden we die middag kunnen verwachten. Bedankt voor jullie medewerking.

De kosten, €80,- per KBO activiteit, bijpraten over “hartzaken” door de cardioloog voor de hele dag, vragen we jullie vooraf over te maken naar de Regiobank t.n.v. Kath Bond Ouderen NL 62 RBRB 0955 1120 36.

KBO (Katholieke Bond voor Ouderen)

Hennie Deterink

0655177591 henniedeterink@gmail.com