Bijdrage Wereldmissiedag

Wij willen iedereen bedanken voor de bijdrage van de Wereldmissiedag. De collecte in de kerk bracht € 119,25 bijeen. De schoolkinderen hebben daarnaast nog een extra duit in het zakje gedaan van € 58,50. Namens Missio, bedankt!