Bezoek Herterij te Geesteren

Ben je KBO lid? Heb je je dan al aangemeld voor het bezoek aan de Herterij in Geesteren op 17 november a.s.? Koffie en gebak staan in de middag klaar.

We trappen af met een kop koffie, thee en een gebakje. Tini verteld ons het e.e.a over de Herterij. Na een pauze met een drankje en hapje geeft ze een lezing over boerenmagie. Aan het eind van de middag staat er een koffie met broodje met vlees van ...... Een eigen bijdrage van € 10 p.p. wordt gevraagd. Auto's zullen naar Geesteren rijden. Het vertrek is om 14.15 uur vanaf het Kultuurhoes. Heb je geen vervoer? Ophalen en thuisbrengen is een mogelijkheid. Laat het weten bij één van de bestuursleden.

KBO (Katholieke Bond voor Ouderen)

Hennie Deterink

0655177591 henniedeterink@gmail.com