1 oktober bedevaart naar Kevelaer

Als Oost-Twentse Broederschap gaan we al jaren op 1 november naar Kevelaer om het processiejaar af te sluiten. Op woensdag 1 november 2023 wordt vanuit Twente weer deze bedevaart naar Kevelaer georgani-seerd. De bedevaart zal begeleid worden door pastores uit de parochie Lumen Christi en uit de H. Pancratiusparochie. Hoofdcelebrant in de plechtige hoogmis om 10.00 uur in de Basiliek en de sluitingsplechtig-heid is de bisschop van Augsburg, Bertram Meier. Aansluitend zal de bisschop de pauselijke zegen uitreiken. Voor deze bedevaart kunt u zich opgeven tot 23 oktober bij de broedermeester van uw parochie/locatie. De reiskosten bedragen € 25,-- per persoon. Deze reiskosten moeten bij opgave worden voldaan. Voor algemene inlichtingen en/of opgave kunt u contact opnemen met de broedermeester van uw locatie: voor Reutum/Fleringen M. Nijhuis, telefoon 0541-670204 of met één van de overige bestuursleden: Ria Paus uit Geesteren (tel. 06-55730942), of Agnes ten Velde uit Tubbergen (tel. 0546-622438).

Heilige Pancratius Parochie Geloofsgemeenschap Reutum en Haarle

Marian Groothuis

0541670358 secretaris.reutum@hpancratius.nl Ga naar vereniging